Atelier K.A.N.S. is 2016 gestart met het doel om mensen met een passie voor Kunst, Creativiteit en Spiritualiteit een ontmoetingsplek te bieden. Inmiddels biedt Atelier KANS al plaats aan verschillende groepen die zich bezig houden met Yoga, Schilderkunst, Klankontspanning en Meditatie.

In het centrum van Venlo-Blerick beschikt Atelier over verschillende ruimtes waarin gelijkgestemden gezamenlijk hun activiteiten kunnen ontplooien, hun werk kunnen exposeren en zelfs te koop aanbieden.

In haar winkel biedt Atelier kans niet alleen werk van haar leden aan maar ook  kunst objecten uit alle windstreken.